Tag: vlog

  • Chamungw Luku rogni mokolo kwlaijak Nilima Debbarma

    Chamungw Luku rogni mokolo kwlaijak Nilima Debbarma

    Aguli Story: Swrapsa ni bisingwi Youtuber Nilima Debbarma Subscribe tisa bw. Chamung nw phunugwi daity nw kwchwk o kakha Nilima, Social Media trend nw naharwi yapri sepna cheng bw. Nilima nw tabok bebak borok nw Tripurani luku rok siniwi tongw. Boni chamwng nwk khe wana laijak tei mwnwi laijak. Omo tahai khe tabok swk jora…